Origami zverokruhu: Býk, model 2

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z že taurus, Model 2:

Origami zverokruhu: Býk, model 2