Origami z mývala podložky

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z mývala práčky :

Origami z mývala podložky

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu