Olika typer av träd i kinesisk målning

Pine

Kinesisk målning : furu

fir

Kinesisk målning : gran

Sycamore

Kinesisk målning : lönn

Willow

Kinesisk målning : willowe

Cedar

Kinesisk målning : cederträ

Bamboo

Kinesisk målning : bambu

Reed

Kinesisk målning : Reed

Gräs

Kinesisk målning : gräs