Sammansättningen av träd i kinesisk målning

Liknande arter

Kinesisk målning : Liknande arter

olika arter

Kinesisk målning : Olika arter

Träden i bakgrunden

Kinesisk målning : Träden i bakgrunden