Träd i kinesiska landskapsmåleriet

trädstam

Kinesisk målning : stammen

Trädgrenar

Kinesisk målning : trädgrenar

Träd blad

Kinesisk målning : löv

Samla föremål

Kinesisk målning : träden