kinesiska tecken

Enheten för kinesisk skrift är den kinesiska tecknet. Denna en kallas också sinogrammet , men det är inte mycket korrekt att säga tecken. Det finns nu, i kinesiska ordböcker , 214 grundläggande tecken kallas radikal. Genom att kombinera den radikala , kan vi bilda en mängd sinogram. Den första kinesiska ordboken , den Shuowen Jiezi av Xu Shen , skriven omkring 100AC innehöll 9353 tecken fördelade i 540 radikaler. Nu , kinesiska tecken är mer än 60 000. Men denna konto varianter av samma kinesiska tecknet. Det totala antalet olika kinesiska tecken bör vara cirka 20 000. För att läsa kinesiska flytande i dag , måste vi behärska mellan 2000 och 3000. För att läsa den klassiska kinesiska , vi behöver 10.000.

Klassisk kinesisk var skriftspråket använts sedan antiken. Användandet av att skriva det talade språket egentligen sänds bara sedan förra seklet med nedgången av riket.

Mer än en bild , är det kinesiska tecknet en svit av stroke. Ordningen på skriv stroke är mycket viktigt , liksom innebörden av varje slag. Det är viktigt att följa den ordning. Precis som om en kinesisk lärt sig att dra våra brev upp hans skrivande skulle snart bli oläslig , som den som skriver kineserna kan inte ignorera denna regel. Annars det han skriver är inte kinesiska. Detta är särskilt viktigt i kalligrafi stilar alltmer kursiv som nuvarande stil och stilen på gräs.

Den kinesiska tecken kan delas in i fyra huvudkategorier :

piktogram : De representerar stiliserad och symbolisk verklighet. Exempelvis trädet karaktär med dess stam och grenar :

Träd symbol på kinesiska

ideogram: De är sammanslutningar av idéer från enkla element. Till exempel är skog kännetecken som består av två axlar.

Skogs symbol på kinesiska

RCA - semantisk föreningar. De består av två typer av element : en antyder innebörden och den andra bär uttal.

Exempelvis mamma sinogrammet : Mom sinogrammet består av kvinnan tecknet till vänster : Kvinna sinogrammet och häst vid rätt : Häst sinogrammet

Kvinnan karaktär bär uppenbarligen innebörden. Hästen karaktär, uttalas ma är fonemet. Mamma är också uttalas maEndast de intonation förändringar.

Upplåning : Ord som inte har karaktär, vi lånade bokstäver av samma uttal som vi bytte för att skilja dem.

En sak mycket viktigt för lärlingen kalligraf : på femtiotalet började det kinesiska fastlandet en förenkling av kinesiska tecken medan i Hongkong , Macao , Taiwan och de i diasporan har hållit de klassiska tecknen. Vi talar nu om förenklade tecken och inte förenklade tecken ( eller klassiska tecken). I kalligrafi , vi föredrar de klassiska tecknen som är mycket mer estetiskt.