Grund för origami

Den origami har ofta baser av vanliga vikningar. Ett visst antal diagram börjar underlag direkt. Det är därför nödvändigt att känna dem.

Den preliminärt . Som namnet antyder det , verkar det preliminärt som grund för andra baser av origami. Den kombinerar två veck berg utförs längs diagonaler torget till två veck dal utförts längs medianerna torget.

preliminärt

Grunden för vatten bomb . Det är inversen av den preliminära grund:
Grund för bomben till vatten

Grunden för draken :
Grund för draken

Grunden för fisk :
Grund för fisk i 3D Bas fisk i 3D

Basen för den fågel :
Grund för fågeln

Grunden för grodan börjar från den preliminärt :
Grund för grodan

Grunden för fallet :
Grund för ärendet

Grunden för diamant :
Grund för diamant

Grunden för väderkvarn :
Grund av väderkvarn