Origami av bowtie kuvert

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av bowtie kuvert:

Origami av bowtie kuvert