Origami av enkla kuvert

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av enkla kuvert:

Origami av enkla kuvert