Origami av planet gomez

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av plan Gomez:

Origami av planet gomez