Origami av planet nicky

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av plan nicky:

Origami av planet nicky