Origami av triplane

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av Triplane:

Origami av triplane