Origami av Tecken: Fisk, model 1

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av pisces, Modell 1:

Origami av Tecken: Fisk, model 1