Origami av Tecken: Fisk, model 3

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av pisces, Model 3:

Origami av Tecken: Fisk, model 3

Origami av Tecken: Fisk, model 3