Origami av leo, model 2

Här är de olika stegen för att uppnå en origami av leo, Model 2:

Origami av leo, model 2