The Great Wall : Huanghua

黄花 Huáng huā

The Great Wall : Huanghua

Huanghua ligger närmast Beijing , norr 60 km webbplats. Ännu vildare än Simatai är platsen välbevarad med höga och breda vallar , intakta räcken och vackra vakttorn. Huanghua är idealisk för människor som gillar lugna och vackra landskap. Det är svårt att gå till den här delen av muren. Du måste gå igenom Huairou ( med buss nr. 916 till Dongzhimen ) om att du kommer att Huanghuacheng för att gå till rätt ställe i Huairou. Härifrån kan du ta en minibuss till Huanghuacheng. Då måste man gå lite halv timme norrut , i riktning mot en stor reservoar i utkanten av väggen. Framme vid foten av väggen , har du två val : lämnade en ganska lugn åktur med lite pensel och höger lite mer ansträngande vandring med god monterad i svår terräng. Kom ihåg att ta med vatten , mat och fråga för retur!