กฎ การเขียน ภาษาจีน

ที่นี่เจ็ด กฎพื้นฐาน ของคำสั่ง จังหวะ ในตัวอักษรจีน คือ

ครั้งแรกที่ วาด ในแนวนอน แนวตั้ง แล้ว.

วาดเส้นลง ไปทางซ้ายและ ขวา แล้วลง.

เขียน ลง.

เขียน จากซ้ายไปขวา.

ติดตามจังหวะ ภายนอก ก่อน จังหวะ ภายใน.

ปิด หลังจากกรอก กรอบ.

เมื่อตัวละครเป็นรูปสมมาตร ติดตาม สายของ กลางครั้งแรก.

ตัวอักษรจีน เขียนไว้ในตาราง จินตนาการ อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้อง กรอก ตาราง.

ความงาม ขึ้นอยู่ กับลักษณะของความสมดุลภายใน ตาราง. เพื่อฝึก การประดิษฐ์ตัวอักษร แบบ จีน ใช้ กริด ที่แตกต่างกัน ในการที่ พวกเขา ติดตาม ตัวละคร : เห็นรูปแบบ ที่แตกต่างกัน ของตาราง.