พจนานุกรมจีนไทย

ฟรีจีนไทย / พจนานุกรมออนไลน์ไทยเชื้อสายจีน กับพจนานุกรมภาษาจีนนี้คุณสามารถทำให้รูปแบบของการเขียนตัวอักษรจีนมาจากคำว่าไทย

ใส่คำภาษาไทยหรือภาษาจีน (ตัวอักษรจีนหรือพินอินเหมือน ni3hao3):
(พินอิน "ü" จะต้องมีการเขียน "u:" เช่น "女 nǚ" จะต้องมีการเขียน "nu:3")

นี้จีนไทย / พจนานุกรมไทยเชื้อสายจีนจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล CC-CEDICT, การปรับปรุงโดย chine-culture.com. มันมีมากกว่า 100,000 รายการจากจีนไทยและเกือบสองเท่าจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน แต่พจนานุกรมของจีนนี้อยู่ไกลจากที่สมบูรณ์แบบ เราพยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น หากคุณพบข้อผิดพลาดใด ๆ ขอขอบคุณคุณแจ้งให้เราทราบ