ต้นไม้ ในการวาดภาพ ภูมิทัศน์ จีน

ลำต้นหลักของต้นไม้ซึ่งมักจะถูกปกคลุมด้วยเปลือกไม้

ภาพวาดจีน : ลำต้น

กิ่งไม้

ภาพวาดจีน : กิ่งไม้

ใบ ต้นไม้

ภาพวาดจีน : ต้นไม้ใบ

รวบรวมรายการ

ภาพวาดจีน : ต้นไม้