ปักกิ่ง

ปักกิ่ง

ปักกิ่ง เป็นเมืองหลวง และเป็นหนึ่งใน ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ที่ใหญ่ที่สุดของ จีน.

ดัชนี โทรศัพท์: 010

ประชากร ( ในปี 2007 ) :

เขตเมือง : 7,5 ล้าน คนที่อาศัยอยู่.

เทศบาล : 21150000

พื้นผิว: 16 808 ตารางกิโลเมตร

ความหนาแน่น: 1,300 / กิโลเมตร²

ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ สำหรับการเดินทาง ไปยังกรุงปักกิ่ง

หมายเลขโทรศัพท์ของ ตำรวจ: 110

หมายเลขโทรศัพท์ของ อุปกรณ์ฉุกเฉิน : 120

สำนักงาน ข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ของ ปักกิ่ง สนามบิน: 010-64563608

หมายเลขโทรศัพท์ ที่จะซื้อ ตั๋วรถไฟ : 010-63217188

สายด่วน ของยานพาหนะใน ปักกิ่ง : 96166

เกี่ยวกับ ปักกิ่ง