กำแพง : Jinshanling

金山岭 Jīn shān lǐng

กำแพง : Jinshanling

ที่น่าสนใจอยู่ ใน Jinshanling ธุดงค์ ที่จะไป ได้ถึง 10 km Simatai ใน ประมาณ 6 ชั่วโมง หลังจากข้าม 30 ป้อมยาม และหน้าผา อันตรายมาก. บางคน ออกจาก ในช่วงบ่าย และใช้เวลา คืนในหอคอยเพื่อ ชมพระอาทิตย์ขึ้น.

เพื่อให้ได้มี รถบัสจากสถานีรถบัส ไป Donzhimen Miyun แล้วเปลี่ยน รถบัส Gubeikou ระบุว่า คุณจะ Jingshanling changcheng. กลับไม่เป็น ที่เห็นได้ชัด เป็น Simatai และที่ว่าทำไม เราทำ ช่วงระยะการเดินทางไปยังส่วนของ กำแพง นี้.