Origami ของดอกไม้ ของ ดอกซากุระ

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของดอกไม้ ของ ดอก เชอร์รี่คือ

Origami ของ ดอก เชอร์รี่, ขั้นตอน ที่ 1

Origami ของ ดอก เชอร์รี่, ขั้นตอน ที่ 2

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu