Origami ของซองจดหมาย

นี่คือพับของซองจดหมาย. คลิกที่ ภาพที่จะไปถึง รายละเอียดของการ foldings ของออริกา ( แผนภาพ ).

Origami ของซองจดหมายที่ระลึกภาพของเมนู Origami ของซองจดหมายจีนภาพของเมนู Origami ของซองจดหมายหัวใจภาพของเมนู Origami ของซองจดหมายเชิงพาณิชย์ภาพของเมนู Origami ของซองจดหมายข้ามภาพของเมนู Origami ของซองจดหมายของบุคคลที่ภาพของเมนู Origami ของซองจดหมายดอกไม้ภาพของเมนู Origami ของซองจดหมายกระต่ายภาพของเมนู Origami ของซองจดหมายภาพของเมนู Origami ของซองจดหมายสีภาพของเมนู Origami ของซองจดหมาย bowtie ภาพของเมนู Origami ของซองจดหมายกระเป๋าสตางค์ภาพของเมนู Origami ของซองจดหมายง่ายภาพของเมนู