Origami ของ เมาส์

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุ พับ เมาส์คือ

Origami ของ เมาส์

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu