Bắc Kinh

Bắc Kinh

Bắc Kinh là thủ đô và là một trong những trung tâm văn hóa lớn nhất của Trung Quốc.

Chỉ số điện thoại: 010

Dân số ( năm 2007) :

Khu đô thị : 7,5 triệu người.

Đô thị : 21.150.000

Bề mặt : 16 808 km ²

Mật độ : 1.300 người / km ²

Kiến thức hữu ích cho một chuyến đi đến Bắc Kinh

Số điện thoại của cảnh sát : 110

Số điện thoại của khẩn cấp : 120

Điện thoại Văn phòng Thông tin của Sân bay Bắc Kinh : 010-64563608

Số điện thoại để mua vé tàu : 010-63217188

Đường dây nóng của xe ở Bắc Kinh: 96.166

Giới thiệu về Bắc Kinh