Miễn phí khóa học tiếng Quan Thoại trực tuyến

Videos of Mandarin Chinese courses:

Subscribe to the YouTube channel Learn Chinese Online:
SUBSCRIBE NOW!

Khóa học này dành cho người mới bắt đầu trong tiếng Quan Thoại và cung cấp một cách toàn diện các khóa học tiếng Trung Quốc theo chương trình cấp 1 của Proficiency Test Trung Quốc quốc tế công nhận. Nó tương ứng với cấp độ A1 của CEFR. Mua lại 211 từ vựng , 187 ký tự , và các vấn đề cơ bản của cách phát âm và ngữ pháp của tiếng Quan Thoại.

Khóa học này là đơn giản , rõ ràng và trên tất cả cấu trúc. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến, xin vui lòng cho chúng tôi biết : Liên Hệ

Bài 1 : Chúc mừng

sự giới thiệu
Văn bản
gốc
Ngữ pháp
cuộc đối thoại

Bài 2 : lịch sự

Ngữ vựng
Văn bản
Tổng hợp từ vựng
Ngữ pháp
câu

Bài 3 : Thuyết trình

Ngữ âm học từ vựng
Văn bản