ký tự Trung Quốc

Các đơn vị bằng văn bản của Trung Quốc là nhân vật Trung Quốc. Điều này cũng được gọi là sinogram , nhưng nó không phải là rất đúng khi nói dấu. Có bây giờ, trong từ điển của Trung Quốc , 214 ký tự cơ bản được gọi là gốc tự do. Bằng cách kết hợp các gốc tự do , chúng ta có thể hình thành vô số sinograms. Từ điển Trung Quốc đầu tiên, jiezi Shuowen của Xu Shen, viết khoảng 100AC chứa 9353 ký tự phân phối tại 540 gốc. Bây giờ , các ký tự Trung Quốc là hơn 60 000. Tuy nhiên, tài khoản này biến thể của cùng một nhân vật Trung Quốc. Tổng số ký tự Trung Quốc khác nhau nên có khoảng 20 000. Để đọc tiếng Trung Quốc thành thạo ngày hôm nay, chúng ta phải nắm vững từ năm 2000 đến 3000. Để đọc cổ điển Trung Quốc , chúng ta cần 10.000.

Cổ điển Trung Quốc đã được các ngôn ngữ viết sử dụng từ thời cổ đại. Việc sử dụng các văn bản ngôn ngữ nói thực sự chỉ phát sóng kể từ thế kỷ trước với sự sụp đổ của đế chế.

Nhiều hơn một hình ảnh, các ký tự Trung Quốc là một bộ đột quỵ. Thứ tự của văn bản đột quỵ là rất quan trọng , cũng như ý nghĩa của từng đột quỵ. Nó là điều cần thiết để thực hiện theo thứ tự. Cũng giống như khi một người Trung Quốc đã học được để vẽ chữ của chúng tôi ngược bằng văn bản của ông sẽ sớm trở thành không đọc được, một trong những người viết Trung Quốc không thể bỏ qua quy tắc này. Nếu những gì ông viết không phải là Trung Quốc. Điều này đặc biệt quan trọng trong phong cách thư pháp ngày càng chữ thảo như phong cách hiện tại và phong cách của cỏ.

Đặc tính Trung Quốc có thể được chia thành bốn loại chính:

chữ tượng hình : Họ đại diện cho thực tế cách điệu và biểu tượng. Ví dụ , nhân vật cây với thân cây và các chi nhánh :

Biểu tượng cây ở Trung Quốc

chữ tượng hình: Họ là các hiệp hội của những ý tưởng từ các yếu tố đơn giản. Ví dụ, dấu hiệu lâm gồm có hai trục.

Biểu tượng rừng ở Trung Quốc

Hợp chất Phono - ngữ nghĩa. Chúng bao gồm hai loại yếu tố: một cho thấy ý nghĩa và khác mang âm.

Ví dụ, sinogram mẹ : mẹ sinogram bao gồm các nhân vật người phụ nữ ở bên trái : Nữ sinogram và con ngựa ở bên phải : ngựa sinogram

Nhân vật người phụ nữ rõ ràng là mang ý nghĩa. Các nhân vật ngựa, phát âm ma là âm vị. Mẹ cũng được phát âm ma, Chỉ có những thay đổi ngữ điệu.

Vay : Từ không có nhân vật , chúng tôi đã mượn nhân vật của âm tương tự như chúng tôi thay đổi để phân biệt chúng.

Một điều nữa rất quan trọng đối với thư pháp người học : trong những năm năm mươi , Trung Quốc đại lục đã bắt đầu đơn giản hóa các ký tự Trung Quốc , trong khi ở Hồng Kông , Ma Cao, Đài Loan và những người trong cộng đồng hải ngoại đã giữ các nhân vật cổ điển. Chúng ta đang nói bây giờ của các nhân vật đơn giản và không phải nhân vật đơn giản (hoặc nhân vật cổ điển ). Trong thư pháp, chúng tôi muốn các nhân vật cổ điển mà là nhiều hơn nữa thẩm mỹ.