Quy định bằng văn bản của Trung Quốc

Dưới đây là bảy nguyên tắc cơ bản để đột quỵ trong một nhân vật Trung Quốc :

Đầu tiên vẽ theo chiều ngang sau đó theo chiều dọc.

Vẽ đường xuống bên trái và sau đó xuống bên phải.

viết xuống.

Viết từ trái sang phải.

Theo dõi những nét bên ngoài trước khi đột quỵ nội thất.

Đóng cửa sau khi làm đầy khung.

Khi một nhân vật đối xứng, truy tìm các dòng trung đầu tiên.

Các ký tự Trung Quốc được viết bằng một hình vuông tưởng tượng, mà không hoàn thành đầy đủ các hình vuông.

Vẻ đẹp phụ thuộc phần lớn vào bản chất của sự cân bằng trong các hình vuông. Để thực hành thư pháp, mô hình Trung Quốc sử dụng lưới khác nhau , trong đó họ theo dõi các nhân vật : xem các mô hình khác nhau của lưới.