Từ điển Tiếng Việt của Trung Quốc

Miễn phí Trung Quốc-Việt / Việt-Trung Quốc từ điển trực tuyến. Với Trung Quốc từ điển này bạn có thể tạo ra một mô hình của thư pháp Trung Quốc từ một từ tiếng Việt.

Nhập từ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Trung Quốc (chữ Trung Quốc hoặc bính âm như ni3hao3) :
(bính âm"ü" đã được viết "u:" ví dụ "女 nǚ" đã được viết "nu:3")

This Chinese-Vietnamese / Vietnamese-Chinese dictionary is based on the free database CC-CEDICT, enhanced by chine-culture.com. It has more than 100,000 entries from Chinese to Vietnamese and nearly double from Vietnamese to Chinese. However, this dictionary of Chinese is far from perfect. We try to improve it. If you find any mistakes, thank you notify us.