Origami cần cẩu

Ở Trung Quốc và Nhật Bản , cần cẩu là biểu tượng của vòng đời ( cô có thể sống 1000 năm!). Sau đây là các giai đoạn khác nhau do đó để đạt được một origami cần cẩu :

Origami cần cẩu

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu