Origami của gấu trúc máy giặt

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của gấu trúc máy giặt :

Origami của gấu trúc máy giặt

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu