Đảng origami

Dưới đây là một số origami bên. Nhấp chuột vào một hình ảnh để đạt được các mô tả về foldings của origami ( sơ đồ ).

Origami của người tuyết Origami của nắp Origami nến Origami của chuỗi Origami của vớ Origami của bí ngô đèn lồng Origami của năm cánh sao Origami của ông già Noel Origami sáu cánh sao Origami ma Origami của cô gái Origami của cậu bé Origami của ngôi sao vòng hoa Origami của vòng hoa lá Origami của sao ông già Noel Origami của ông già Noel đầu Origami của cây linh sam Origami của mặt trời