Origami côn trùng

Đây là origami côn trùng. Nhấp chuột vào một hình ảnh để đạt được các mô tả về foldings của origami ( sơ đồ ).

Hầu hết các origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu.

Origami của bọ rùa , hình ảnh của đơn Origami bướm , hình ảnh của đơn Origami của ong , hình ảnh của đơn Origami của ve , hình ảnh của đơn Origami của bọ cánh cứng , hình ảnh của đơn Origami ốc , hình ảnh của đơn Origami của bọ ngựa , hình ảnh của đơn Origami của châu chấu , hình ảnh của đơn Origami của bọ cạp , hình ảnh của đơn