Origami bướm

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami bướm :

Origami bướm

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu