Origami của ong

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của ong :

Origami của ong

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu