Cơ sở origami

Origami thường có các căn cứ của foldings chung. Một số lượng nhất định các sơ đồ bắt đầu một cơ sở trực tiếp. Nó là cần thiết do đó để biết họ.

Cơ sở sơ bộ . Như tên gọi của nó cho thấy nó , cơ sở sơ bộ hoạt động như cơ sở để các cơ sở khác của origami. Nó kết hợp hai nếp gấp núi thực hiện dọc theo đường chéo của hình vuông để thung lũng hai nếp gấp thực hiện dọc theo trung vị của hình vuông.

cơ sở sơ bộ

Các cơ sở của quả bom nước . Nó là nghịch đảo của các cơ sở sơ bộ :
Cơ sở của quả bom nước

Các cơ sở của diều :
Cơ sở diều

Các cơ sở của cá:
Cơ sở cá trong 3D Cá cơ sở trong không gian 3D

Các cơ sở của chim :
Cơ sở của chim

Các cơ sở của ếch bắt đầu từ cơ sở sơ bộ :
Cơ sở của con ếch

Các cơ sở của trường hợp :
Cơ sở của vụ án

Các cơ sở của kim cương :
Cơ sở của kim cương

Các cơ sở của cối xay gió :
Cơ sở của cối xay gió