Origami hoa của hoa anh đào

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami hoa của hoa anh đào :

Origami của hoa anh đào , bước 1

Origami của hoa anh đào , bước 2

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu