Origami đồ chơi

Đây là origami của đồ chơi. Nhấp chuột vào một hình ảnh để đạt được các mô tả về foldings của origami ( sơ đồ ).

Hầu hết các origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu.

Origami thuyền , hình ảnh của đơn Origami của boomerang , hình ảnh của đơn Origami của bút chì , hình ảnh của đơn Origami của bù nhìn , hình ảnh của đơn Origami của cánh quạt, hình ảnh của đơn Origami của cối xay gió , hình ảnh của đơn Origami của chó nhà , hình ảnh của đơn Origami của sumo , hình ảnh của đơn Origami của thuyền buồm , hình ảnh của đơn