Origami của các đối tượng

Đây là origami của các đối tượng. Nhấp chuột vào một hình ảnh để đạt được các mô tả về foldings của origami ( sơ đồ ).

Origami của hộp mèo , hình ảnh của đơn Origami của hộp chó, hình ảnh của đơn Origami của trái tim, hình ảnh của đơn Origami của cần cẩu tim, hình ảnh của đơn Origami đầu hộp chó, hình ảnh của đơn Origami bát , hình ảnh của đơn Origami hoa bát, hình ảnh của đơn Origami của fan hâm mộ, hình ảnh của đơn Origami của giỏ, hình ảnh của đơn Origami quần áo túi , hình ảnh của đơn Origami tàu container, hình ảnh của đơn Origami của coaster, hình ảnh của đơn