Origami thực phẩm

Đây là origami thực phẩm. Nhấp chuột vào một hình ảnh để đạt được các mô tả về foldings của origami ( sơ đồ ).

Hầu hết các origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu.

Origami của dứa, hình ảnh của đơn Origami của cà tím , hình ảnh của đơn Origami của chuối, hình ảnh của đơn Origami nước uống , hình ảnh của đơn Origami kẹo , hình ảnh của đơn Origami của cà rốt, hình ảnh của đơn Origami của nấm, hình ảnh của đơn Origami của hình nón kem , hình ảnh của đơn Origami của Pháp bánh sừng trâu , hình ảnh của đơn Origami của dâu tây , hình ảnh của đơn Origami của kem , hình ảnh của đơn Origami của bắp ngô, hình ảnh của đơn Origami của màu da cam , hình ảnh của đơn Origami rơm , hình ảnh của đơn Origami của dưa hấu, hình ảnh của đơn Origami của đào, hình ảnh của đơn Origami táo, hình ảnh của đơn Origami nho , hình ảnh của đơn Origami của bánh sandwich , hình ảnh của đơn