Origami của \\

Đây là origami của các chữ cái của tiếng Anh Tôi yêu bạn. Nhấp chuột vào một hình ảnh để đạt được các mô tả về foldings của origami ( sơ đồ ).

Origami của lá thư tôi Origami của chữ L Origami của chữ O Origami của chữ V Origami của thư Origami của chữ U