Mô hình thư pháp Trung Quốc

Nhập một từ hoặc một cụm từ trong ký tự Trung Quốc :
Bạn muốn tìm một từ Trung Quốc từ tiếng Anh ? Tới của chúng tôi từ điển Tiếng Trung Quốc sau đó nhấn vào hình ảnh Nhận ra một thư pháp của từ này trước khi từ Trung Quốc. Các ký tự Trung Quốc sẽ được tự động gửi trong máy phát điện này của mô hình thư pháp Trung Quốc.

Chọn kích thước của mô hình thư pháp Trung Quốc :

Chọn phong cách của mô hình thư pháp Trung Quốc :Chọn định hướng của các nhân vật :